Verkoop begeleiding

Optie 1: Verkoop begeleiding compleet

Het complete begeleidingspakket van Elnovi start met een preadvies, gevolgd door een advies over de hoogte van de vraagprijs, de verkoopstrategie en de wijze van presentatie.
Elnovi meldt uw woning/object aan bij de NVM makelaars, Funda, Jaap en plaatst een presentatie op de eigen site. Voor de start van de verkoop rechercheert Elnovi bij het kadaster, milieudienst, gemeentelijke instellingen en eventueel bij de Vereniging van Eigenaren. Elnovi verzorgt op verzoek een full colour brochure ten behoeve van geïnteresseerden. Ook verzorgt Elnovi de bezichtigingen, informeert de aspirant-kopers en levert relevante informatie. Na de bezichtiging bespreekt Elnovi de resultaten met u als verkoper.

Bij concrete interesse van een of meerdere partijen adviseert Elnovi in de te voeren onderhandelingsstrategie. Tevens adviseert Elnovi betreffende de formulering van een bieding voor wat betreft bijvoorbeeld de hoogte en de specifieke condities. Ook als de voortgang stagneert, neemt Elnovi de nodige initiatieven.

Elnovi streeft ernaar in de presentatie van de woningen onderscheidend te zijn en te blijven. Potentiële kopers worden bij voorkeur doelgroep-gericht benaderd. Elnovi organiseert bij verkoop het tekenen van de koopakte bij de notaris evenals de gehele afhandeling voor, tijdens en na het opmaken van de leveringsakte.

Tarief Verkoopbegeleiding Compleet

Bij verkoop wordt de courtage berekend over de gerealiseerde verkoopprijs. Afhankelijk van de prijsklasse en de courantheid van de woning berekent Elnovi een courtage tussen 1,2 % en 1,9 %.

Optie 2: Verkoop Begeleiding gedeeltelijk

Elnovi adviseert ook wanneer de verkoper al zelf potentiële kopers heeft gevonden. Het kan dan gaan om advisering op het gebied van de te volgen strategie en de onderhandeling of het nader informeren van de kopers en de begeleiding bij het aangaan van de koopovereenkomst en de juridische levering.

 

Tarief Verkoop Begeleiding Gedeeltelijk

Elnovi offreert bij gedeeltelijke verkoop een gereduceerd tarief