Aankoop begeleiding

Elnovi aankoop begeleiding

4 Fasen van dienstverlening

 • Inventariseren van de wensen en behoeften
 • Informatie verstrekken over woningen die aan de selectiecriteria voldoen
 • Afspraken maken om woningen te bezichtigen
 • Bezichtiging begeleiden
 • (Aanvullende) informatie opvragen

Fase 1 Informeren en Oriënteren

 • Inventariseren van de wensen en behoeften
 • Informatie verstrekken over woningen die aan de selectiecriteria voldoen
 • Coördineren en organiseren van afspraken om woningen te bezichtigen
 • Bezichtiging begeleiden
 • (Aanvullende) informatie opvragen en toelichten

Fase 2 Adviseren

 • Adviseren over de globale bouwkundige staat en/of onderhoudsstaat van het pand/de woning
 • Courantheid en geschiktheid van het pand/de woning bepalen
 • Adviseren inzake juridische aspecten
 • Adviseren in de te volgen onderhandelingstactiek en -strategie bij de aankooponderhandelingen

Fase 3 Onderhandelingen

 • Adviseren over de hoogte en het moment van bieding
 • Formulering van de bieding en de daarbij behorende condities
 • Akten en kadastrale gegevens rechercheren bij gemeentelijke instellingen
 • Advies geven in geval er specifiek advies van derden ingewonnen dient te worden

Fase 4 Afronding

 • Koopovereenkomst aangaan en assisteren bij de formulering van de koopovereenkomst
 • Begeleiden ondertekening koopakte bij de notaris
 • Voortgangscontrole en indien noodzakelijk aansturen van derden
 • Begeleiden van de inspectie, juridische overdracht en de feitelijke levering

Tarief Aankoop Begeleiding

Elnovi offreert voor de totale begeleiding een courtage over de maximaal geadviseerde waarde tenzij het aankoopbedrag lager ligt. De hoogte van de courtage is mede afhankelijk van het type woning en de prijsklasse. De courtage varieert tussen de 1,2 % en 1,9 % voor het volledige traject.

 

Gedeelde aankoopopdracht

Het is mogelijk om, indien u reeds een leuk huis op het oog heeft danwel een woning van een bekende kunt kopen, slechts een deel van het aankoopproces te laten begeleiden door Elnovi. Afhankelijk van het moment in het proces en de casus zal Elnovi vooraf offerte doen..

Combinatie

Bij een opdracht welke gecombineerd wordt met een vervolgopdracht (aan/verkoop, twee verkopen, etc) berekent Elnovi een gereduceerd tarief over de tweede transactie.