Beheer

Financieel vastgoed management: Innen van huur en administratie

Het innen van de huren, het beheren, muteren en het onderhouden van huurcontracten en objectgegevens behoren tot de hoofdtaken van het Financieel Vastgoed Management. De huren worden gestort op een aparte bankrekening op naam van Stichting derdengelden Groothuizen & Maurits. Verder dragen het Financieel Vastgoed Management zorg voor het betalen en financieel verwerken van alle rekeningen die betrekking hebben op objecten die bij ons in beheer zijn. Maandelijks maken wij een overzicht van alle inkomsten en uitgaven. Verder houden we de servicekostenadministratie bij. Aan het einde van een stookjaar zal, waar nodig, een servicekostenafrekening moeten worden gemaakt. De verschillen zullen worden verrekend met de huurders. Het doorvoeren van de jaarlijkse huurverhogingen, en de administratieve verwerking hiervan behoort ook tot de taken van Financieel Vastgoed Management. Bij een huurachterstand treden wij direct op. Huurders die een maand huurachterstand hebben, ontvangen rond de 7e van de maand een aanmaning. Rond de 21e van de maand ontvangen huurders, die dan nog steeds 1 maand huurachterstand hebben, nogmaals een aanmaning. Rond de 7e van de maand ontvangen huurders die 2 maanden huur achterstand hebben een brief dat de huurachterstand binnen 5 werkdagen moeten zijn voldaan. Voldoen de huurders niet aan onze eisen, dan zal - zonder vooraankondiging - een gerechtelijke incassoprocedure worden opgestart. Sinds lange tijd maken wij voor wat betreft de incassoprocedures heel tevreden gebruik van de diensten van Deurwaarderskantoor Pruijn & vd Berg, Deurwaarderskantoor van der Velde & van Hal en GMW advocaten.

 

Groothuizen & Maurits vastgoed management, Statenplein 2 te Den Haag


Telefoon 070-3685092
Mail: info@homerun.nl

 

Voor meer informatie over Groothuizen vastgoed management kunt u contact opnemen met Paul Dunant Maurits

Technisch vastgoed management: Verantwoordelijk voor het onderhoud van uw pand

Het Technisch Vastgoed Management is verantwoordelijk voor het inspecteren en direct afwikkelen van storingen, klein onderhoud en herstelwerkzaamheden. Kortom, het onderhouden van uw pand. Doordat wij het voorwerk zelf doen, blijven de daadwerkelijk kosten van het klein onderhoud beperkt. Voor groot onderhoud of verbouwingen vragen we per verbouwing of grote onderhoudsbeurt twee tot drie offertes aan en begeleiden het geheel van begin tot eind. Werkzaamheden laten wij uitsluitend verrichten door onderhoudsbedrijven waar wij jaren mee samenwerken en goede ervaringen mee hebben. De kwaliteit van hun werk is gegarandeerd en staat in verhouding met de prijs. Ook het wekelijks schoonmaken van trappenhuizen en het maandelijks reinigen van ramen en kozijnen behoort tot de taken van het Technisch Vastgoed Management. Deze kosten zijn verwerkt in de servicekostenafrekening. Het is ook mogelijk om service- en/of onderhoudscontracten af te sluiten voor de technische installaties. Dat betekent dat wij ervoor zorgen dat installaties en objecten jaarlijks worden gecontroleerd. Op basis van deze jaarlijkse controle wordt een onderhoudsbudget opgemaakt. Op deze manier kunt u vroegtijdig geld reserveren voor het onderhoud, zodat u niet voor een vervelende financiële verrassing komt te staan. Uiteraard houden wij ook toezicht op een goed gebruik van het gehuurde door de huurder(s).

Commercieel Vastgoed Management - Zoeken en selecteren van geschikte huurders

Commercieel Vastgoed Management draagt er zorg voor dat de objecten verhuurd zijn. Dat houdt in dat wij nieuwe huurders selecteren en aandragen. Aspirant huurders moeten een recente werkgeversverklaring, een loonspecificatie, een verklaring van huidige eigenaar/verhuurder, een kopie van paspoort of andere geldige legitimatie inleveren. Verder dient de huurder een huisvestingsvergunning bij de gemeente aan te vragen.

Verder dragen wij zorg voor het bezichtigen van objecten met aspirant huurders en het opmaken van huurovereenkomsten en de administratieve afwikkeling hiervan.

Bij de afwikkeling van een huuropzegging zal er aan het einde van de huurperiode een opname plaatsvinden, waarin wij het hele object controleren op eventuele gebreken of vernielingen. Bij correcte oplevering krijgt de huurder de borgsom terug. Is dit niet het geval, dan worden de kosten om deze gebreken weg te nemen van de borgsom afgetrokken.

De huurovereenkomsten worden voor minimaal één jaar afgesloten. De courtage bij verhuur bedraagt 6% van de bruto jaarhuur (excl. BTW). Indien de huurovereenkomst binnen één jaar wordt beëindigd, dan zal slechts een breukdeel (het aantal maanden gehuurd delen door 12 maanden) maal de courtage in rekening worden gebracht. Dit geldt niet indien voorgaande huurder door een derde is aangebracht.